Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Regulamin sklepu internetowego www.cezamed.pl

Administratorem sklepu internetowego www.cezamed.pl jest:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C.

ul. Samulowskiego 1A; 10-530 Olsztyn

tel. 89 527 64 14 biuro@cezamed.pl

1. Zamówienia można składać:

- poprzez stronę sklepu internetowego: www.cezamed.pl - przez całą dobę i cały rok, postępując zgodnie z podpowiedziami sklepu

- telefonicznie, faksem lub e-mailem podając nazwę produktu, ilość, cenę (sugerując się ofertą sklepu internetowego), dane adresowe i kontaktowe.

Uwaga: należy podać nr tel. i adres e-mail ponieważ w niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania potwierdzenia zakupu, przekazania ważnej wiadomości lub ustalenia innych dodatkowych informacji niezbędnych w celu realizacji zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są do:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C.

ul. Samulowskiego 1A; 10-530 Olsztyn

tel. 89 527 64 14 biuro@cezamed.pl

Formularz zamówienia należy wypełnić poprawnie, ponieważ tylko takie będą realizowane. Złożenie poprawnego zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.

Zamówienia rozpatrywane i realizowane są następnego dnia roboczego od złożenia.

3. Za zakupiony towar można zapłacić na trzy sposoby

- za pobraniem

- przedpłata na konto. W tym przypadku zamówienia realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

- gotówka, karta - odbiór osobisty w

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C.

ul. Samulowskiego 1A; 10-530 Olsztyn

tel. 89 527 64 14 biuro@cezamed.pl

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej - 2 -7 dni (uzależnione od sprawności działania poczty) cennik

- Firmy kurierskiej - w ciągu 24h w dni robocze (od momentu nadania przesyłki) cennik

Zamówienia za pobraniem realizowane i wysyłane są w kolejności ich spływania, a w przypadku przedpłat w kolejności zaksięgowywania na koncie.

Na termin realizacji zamówienia maja wpływ:

a) czas oczekiwania na wpłynięcie i zaksięgowanie wpłaty ( dotyczy zamówień na zasadach przedpłaty)

b) czas realizacji i przygotowania do wysyłki zamówienia

W naszej ofercie dostępne są towary gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24h. Oferujemy również takie towary, które postawione są do dyspozycji przez producentów i składowane w ich magazynach, a dostępne dla Państwa za pośrednictwem naszej firmy z nieco dłuższym czasem realizacji zamówienia. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustaleniu terminu dostawy prosimy o kontakt tel. +48 89 527 64 14 lub mailowy biuro@cezamed.pl

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej okoliczności dział handlowy powiadomi klienta.

c) oraz czas dostarczenia wysłanego towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera. Czas dostarczenia przesyłki należy liczyć od momentu nadania (o tym fakcie klient jest powiadomiony e-mailem).

Biorąc pod uwagę powyższe termin realizacji zamówienia może wynosić 14 dni.

5. Wraz zakupionym towarem klient otrzymuje:

- fakturę VAT lub paragon fiskalny potwierdzający zakup

- gwarancję producenta - jeśli produkt jest objęty gwarancją

- gwarancję satysfakcji - w ramach której klient może zwrócić towar w terminie 10 dni od daty dostarczenia.

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Ceny podane na stronach serwisu www.cezamed.pl dotyczą oferty sklepu internetowego i obowiązują przy zamówieniach przez sklep internetowy. Należy traktować je jako zaproszenie do negocjacji. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach naszych dostawców, wiec mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej ceny, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 89 527 64 14

7. Wszelkie informacje i zdjęcia znajdujące się w naszym serwisie pochodzą od producentów i dystrybutorów. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian bez uprzedzenia, a przedstawione produkty mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży w związku z wprowadzeniem przez producentów nowych szat graficznych, prowadzeniem akcji promocyjnych.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C. zastrzega sobie prawo do wycofania produktu ze sprzedaży.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość np. brak nr tel. lub adresu e-mail, jak również bez podania przyczyny.

UWAGA:

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.

Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem. Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAMED S.C. jako administrator sklepu internetowego www.cezamed.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w serwisie. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że firma Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAMED”s.c NIP 7393849479

u. Samulowskiego 1A 10-530 Olsztyn

przetwarza Państwa

dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO

informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAMED”s.c NIP 7393849479

u. Samulowskiego 1A 10-530 Olsztyn

 

2) z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAMED”s.c 

u. Samulowskiego 1A 10-530 Olsztyn

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@cezamed.pl

– telefonicznie: (89)5276414

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą

elektroniczną, w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania

zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania

powiadomień o realizacji zamówień, realizacji

procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania

oferty cenowej do potrzeb klientów, obsługi zgłoszeń i reklamacji,

umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona

przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1

lit. b RODO) lub też cele związane z

prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez

stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność

oferowania klientom możliwie najlepszej

jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań

kupujących.

6) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące

z Administratorem w wykonywaniu

zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi

w zakresie dostawy towarów

(kurierzy), a także w zakresie rozliczeń należności,

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres

niezbędny do świadczenia usług lub w

innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

8) ma Pan/Pani prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich

danych osobowych,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w

jakim przetwarzanie jest związane z

marketingiem bezpośrednim,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych

osobowych, jednakże obowiązek ten

może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych

osobowych może być w szczególności brak

możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz, w szczególności brak

możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów.

10) informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać automatycznemu

profilowaniu, w zakresie podjęcia decyzji o udzieleniu odpowiedniego rabatu

sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede

wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje

zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania

przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam

także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość

zależne są w szczególności od

zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.